Komunikaty

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

       Zarząd Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podaje do publicznej wiadomości,

że od dnia 30.07.2020 do 03.09.2020r., można przesyłać listem poleconym na adres ŻSM, tj. ul. Środkowa 35, 96-300 Żyrardów

(z dopiskiem na kopercie „PRZETARG NA LOKAL MIESZKALNY”),

oferty na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-3 o pow. użytkowej 59,50m2,
(I piętro) położonego w Żyrardowie, przy ul. 11 Listopada 25 m 4.

Lokal wpisany jest w rejestrze Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Budynek znajduje się na działce nr 3739/5, która wpisana jest do księgi wieczystej nr PL1Z/00045818/6.

Suma oszacowania wynosi 191.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa tej kwocie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020r. o godz. 1000 w siedzibie ŻSM przy
ul. Środkowej 35. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie 46 855 3041/42 wew. 34.

Zastrzega się, że ŻSM przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznanie, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.

O ewentualnym wyniku przetargu będziemy Państwa informować telefonicznie
w dniu otwarcia ofert lub pisemnie listem poleconym.

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

KASY

► Biuro Zarządu ul. Środkowa 35

poniedziałek godz. 930 - 1300

od wtorku do piątku godz. 830 - 1300

►Administracja „Wschód” przy ul. Izy Zielińskiej 34
     (na os. Wschód).

poniedziałek godz. 915 - 1245
od wtorku do piątku godz. 815 – 1245.

Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Wittenberga 5
     (na os. Żeromskiego).

od poniedziałku do piątku - 830 – 1300.

 

 

BIURO ZARZĄDU ul. Środkowa 35

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałek godz. 930 - 1300

od wtorku do piątku godz. 830 - 1300

► PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW – pokój nr 5

             w sprawach:
             - opłat czynszu, wody

             - dodatków mieszkaniowych

DZIAŁY

CZŁONKOWSKI     - wewn. 58

ROZLICZEŃ C.O. - wewn. 37

         Po uprzednim umówieniu telefonicznym
         – centrala tel. 46 855 30 41, 46 855 30 42

► Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w dniach
     i godzinach

poniedziałek godz. 1000 - 1200

czwartek godz. 1000 - 1200

Po uprzednim umówieniu telefonicznym przez Sekretariat
tel. 46 855 49 54 e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

►ADMINISTRACJA os. „ZACHÓD” ul. Okrzei 57
   tel. 46 855 4370, 46 855 3053

►ADMINISTRACJA os. „WSCHÓD” ul. Izy Zielińskiej 34
   tel. 46 855 4692, 46 855 7592

 Prosimy o zachowanie środków ostrożności (zgodnie z Zarządzeniem Sanepidu).

Zachęcamy do załatwiania spraw przy pomocy telefonów oraz poczty e-mail.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

          Zarząd Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 19.05.2020 do 03.06.2020r., można przesyłać listem poleconym na adres ŻSM, tj. ul. Środkowa 35, 96-300 Żyrardów (z dopiskiem na kopercie „PRZETARG NA LOKAL MIESZKALNY”), oferty na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-1 o pow. użytkowej 23,66m2, (parter) położonego w Żyrardowie, przy ul. Radziejowska 1/5 m 59.

Lokal wpisany jest w rejestrze Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Budynek znajduje się na działce nr 7218/11, która wpisana jest do księgi wieczystej
nr PL1Z/00045794/1.

Suma oszacowania wynosi 63.600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa tej kwocie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020r. o godz. 1000 w siedzibie ŻSM przy
ul. Środkowej 35. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie 46 855 3041/42 wew. 34.

Zastrzega się, że ŻSM przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznanie, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.

O ewentualnym wyniku przetargu będziemy Państwa informować telefonicznie
w dniu otwarcia ofert lub pisemnie listem poleconym.

W związku z informacjami uzyskanymi od naszych Mieszkańców, o ekipie przebranej w kombinezony ochronne, proponującej odkażanie mieszkań - rzekomo na zlecenie Żyrardowskie Spóldzielni Mieszkaniowej - Zarząd Ż.S.M., dementuje jakoby zlecał komukolwiek takie czynności w lokalach mieszkalnych.

Prosimy Mieszkańców o szczególną ostrożność aby nie narażać się na działania oszustów.

 

Koronawirus: informacje i zalecenia:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

W związku z szerzącą się w kraju epidemią – korona wirusa (COVID-19) i decyzjami władz krajowych i miejskich

wprowadzono w komórkach organizacyjnych ŻSM następujące ograniczenia.

 

1. Z dniem 12.03.2020r. zawieszono do odwołania działalność społeczno-wychowawczą w placówkach
   spółdzielni:

- Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Wittenberga 5

- Klubie Osiedlowym „KOLIBER” przy ul. F. de Girarda 8

- Klubie Kultury Fizycznej „KOLIBER” przy ul. Kap. Pałaca 45

Zawieszenie obejmuje działalność wszystkich sekcji klubowych: dla dzieci, młodzieży i seniorów. Placówki zostają zamknięte dla interesantów.

W placówkach utrzymywane są dyżury ich personelu.

2. Z dniem 16.03.2020 r. wstrzymuje się przyjęcia interesantów we wszystkich pozostałych placówkach spółdzielni::

- Biurze Zarządu,

- Administracjach Osiedlowych,

- Kasach Spółdzielni (na osiedlach i w biurze Zarządu)

Wnoszenie opłat za lokale i wodę prosimy dokonywać poprzez rachunek bankowy nr 93 1020 1055 0000 9202 0022 4204

W sprawach pilnych i awaryjnych oraz innych niezbędnych prosimy się kontaktować telefonicznie, ze wszystkimi pracującymi komórkami,

pozostającymi w dyspozycji mieszkańców

a/ Biurze Zarządu ( ul. Środkowa 35 )           tel. 46 855 3041, 855 3042 , 855 3407

b/ Administracji „Wschód” (ul. I. Zielińskiej 36)   - 46 855 4692

Zakładu Konserwacyjnego „ROMEX”            - 46 855 3406

Elektryk dyżurny (po godz. pracy)                   - 601282641

Hydraulik dyżurny (po godz. pracy)                 - 601282681

c/ Administracji „Zachód” (ul. Okrzei 57)             - 46 855 3053

Zakładu Konserwacyjnego „REM-KON)”       -46 8562005

Elektryk dyżurny (po godz. Pracy)                -601205055 lub 691305033

Hydraulik dyżurny (po godz. Pracy)              -601205070 lub 607446606

3. Z dniem 17 marca br. zostaje podjęta w ŻSM cykliczna dezynfekcja drzwi wejściowych w wiatrołapach budynków mieszkalnych oraz we wszystkich kabinach dźwigów osobowych.

Zwracamy się do mieszkańców z apelem, by to samo robili w swoich klatkach schodowych w odniesieniu do poręczy schodowych i klamek drzwi swoich mieszkań.

UWAGA: W sprawach niezbędnych zakładamy możliwość wizyty w biurze Spółdzielni, po uprzednim telefonicznym umówieniu się i przy zachowaniu szczególnych warunków bezpieczeństwa (w tym zdezynfekowania rąk).

BanerSp7

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu