13.12.2016 r.

KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI POLSKIEJ

         W dniach 12÷13 grudnia odbywa się w Warszawie Kongres Spółdzielczości. To kolejny VII już Kongres po wolnorynkowym przełomie gospodarczym w kraju po 1990r.

            Pierwszy Kongres, po szoku związanym z ustawą regulacyjną (tzw. specustawą)
w spółdzielczości (1990 r.), która rozwiązała wszystkie stare struktury spółdzielcze
i zobowiązała spółdzielnie w kraju do wyboru ich nowych organów statutowych, odbył się
w 1992 r. To był dla spółdzielni trudny okres, szczególnie tych z sektorów gospodarczych (rolniczych, spożywczych, produkcyjnych) ale także i mieszkaniowych. Wiele z nich zostało rozbitych, wiele utraciło majątki, którymi gospodarowały. Okres ten był dla wielu wielką traumą.

            Ale życie toczy się dalej. Ludzie w spółdzielniach (ich członkowie) pozostali. Wspólnie ze swoimi organami statutowymi musieli uczyć się nowego życia na „wolnym rynku” gospodarowania.

            Nie inaczej było w spółdzielniach mieszkaniowych, w tym i naszej spółdzielni. Konkurencja wolnego rynku mieszkaniowego (developerów), ale także nagonka ustawowa rządzących, by wyrugować spółdzielnie z tego rynku, oddziaływały na nie jeszcze
w ubiegłym roku.

            Dzisiaj wiemy, że model kapitalizmu, jaki zafundowali nam rządzący w ostatnim
25-leciu, generuje coraz więcej problemów, nie mając zdolności do rozwiązania tych, których stał się przyczyną.

            Te problemy to wysokie bezrobocie, rosnące zadłużenie publiczne, patologie społeczne, ponadstandardowe koszty bezpieczeństwa, nierówności społeczne a nade wszystko spadek zaufania do elit politycznych.  Przynosi to wielkie szkody społeczne.

            Ponad 2 miliony Polaków posiada zaległości w spłacie kredytów, a depresja dotyka 1,5 miliona z nich. Wielu ludzi czuje się osamotnionych i bezsilnych wobec otaczającej ich rzeczywistości. Rodziców zaś trzeba wspomagać zasiłkami (program 500+), ponieważ nie mają możliwości uzyskania takich dochodów, które pozwoliłyby zapewnić godziwe warunki życia własnych dzieci.

            Można powiedzieć, że jest to skutkiem braku warunków i nieskrępowanego rozwoju agresywnego kapitalizmu, którego podstawą stała się wyłącznie efektywność ekonomiczna
i indywidualizacja naszego życia społeczno-gospodarczego. I nie chodzi tu tylko
o konkurencję na rynku gospodarczo-handlowym, lecz także ideowym.

            Idea efektywności ekonomicznej za wszelką cenę, która odrzuca wszelkie zasady
i wartości moralne, zepchnęła na margines wszystkie inne idee, w tym ideę dobra wspólnego jako dobra najwyższego. Taki brak konkurencji ideowej na rynku gospodarczym oraz podporządkowanie sobie przez wielki kapitał rynku opinii prowadzi do monopolizacji życia gospodarczego i do wystąpienia skutków jakie dzisiaj doświadczamy na arenie naszej polityki społeczno-gospodarczej (skrajny indywidualizm i społeczny egoizm odrzucone przez społeczeństwo).

Ludzie w różnych częściach świata buntują się wobec takiej strategii rozwoju. W Polsce takim buntem były ubiegłoroczne wybory do parlamentu, podobnie w Stanach Zjednoczonych przy wyborze nowego prezydenta. W Wielkiej Brytanii zaś to decyzja o wyjściu z Unii Europejskiej. To dezaprobata dla świata polityki, który nie zauważył, że za kryzys z 2008 r. płacą wciąż przeciętni obywatele a odpowiedzialni za jego wywołanie nie ponieśli żadnych konsekwencji, przeciwnie, wartość majątków tych osób ciągle rośnie.

            Nadszedł więc czas odreagowania na przyjętą w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku strategię rozwoju opartą o skrajny indywidualizm i społeczny egoizm.

            Dzisiaj obok konkurencji niezbędna jest współpraca, zbiorowy wysiłek, wzajemna pomoc i solidarność – cechy potwierdzające słuszność myśli Stanisława Staszica, prekursora funkcjonowania wspólnoty spółdzielczej na ziemiach polskich.

Spółdzielnie od ponad 150 lat jednoczą ludzi wokół wspólnych celów takich jak tworzenie stabilnych miejsc pracy, budowa własnego mieszkania, łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju usług, w tym usług finansowych, czy budowanie silniejszej pozycji na konkurencyjnych rynkach.

            Poprzez należyte wypełnianie swoich zadań gospodarczych i społecznych, spółdzielnie same przez się służą realizacji tych wzniosłych zadań ideowych.

            Polityka państwa powinna takim działaniom sprzyjać, a nie jak było dotychczas zniechęcać do zbiorowej aktywności ze wszystkimi społecznymi konsekwencjami takiego postępowania. Dlatego liczymy na „dobrą zmianę” w tym obszarze naszych działań.

            Spółdzielczość idzie na VII Kongres, z takimi oczekiwaniami i pełnym postanowieniem uwarunkowania wspólnotowego działania spółdzielni. Zawarła to w 29-ciu tezach programowych przygotowanych na kongres przez Krajową Radę Spółdzielczą. Tezy są próbą sformułowania podstawowych problemów nurtujących ruch spółdzielczy i mają służyć sprecyzowaniu opinii całego środowiska spółdzielczego.

            Pojawiające się zagrożenia, w połączeniu z narastającym ubożeniem   polskiego społeczeństwa wymagają nowych, lepiej zorganizowanych sposobów obrony oraz nacisku na władze polityczne i państwa.

            Spółdzielczość Polska, to szeroki wachlarz branż i specjalizacji. W kraju funkcjonuje 15 branż spółdzielczych, zrzeszających w sumie 11.271 spółdzielni, z czego 9280 jest czynnych gospodarczo (dane z 31.10.2016r.)

Największe branże to: spółdzielnie mieszkaniowe (3639 szt.), gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” (1068 szt), spółdzielnie Socjalne (1003 szt.). Z kolei najmniejsze to: spółdzielnie „Cepelia” (7 szt.) S.K.O.K-i (44 szt) i spółdzielnie ogrodniczo –pszczelarskie (48 szt.).

            W Kongresie spółdzielczość reprezentowana będzie przez 600 delegatów, przy czym ze spółdzielni mieszkaniowych będzie ich 217.

                                                                                             

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu