05.09.2017r.

LEGISLACYJNA DEMOLKA SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANAIOWEJ

            W cieniu lipcowych protestów społecznych w obronie polskiego sądownictwa, polski Parlament uchwalił nowelizację ustawy spółdzielczej, która wbrew intencjom zawartym w rządowych propozycjach jej zmian demoluje przepisy spółdzielcze.

            W dniu 18 czerwca br. rząd zaproponował ustawę spółdzielczą, która była głównie realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015r. Zgodnie z art. 190 Konstytucji, wyroki te mają charakter ostateczny i stają się prawem powszechnie obowiązującym. Ministerstwo Infrastruktury wdrażając wyroki TK, jednocześnie postarało się dać obywatelom możliwość rozwiązania problemów mieszkaniowych poprzez formułę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – tańszego niż własność, ale z możliwością dojścia do własności na zasadach określonych w statucie. Przygotowany w resorcie projekt (druk nr 1624), przedłożono Sejmowi, który skierował go do prac w Komisji Infrastruktury. Komisja przyjęła go bez większych uwag, odbyło się I, II i III czytanie. Projekt uchwalono
i przesłano do Senatu, by ten wniósł ewentualne uwagi, czy poprawki.

- Ale minęło 10 dni i do Sejmu trafiła inna ustawa, istny „cud” który miał miejsce w Senacie. Było to 30 przyjętych poprawek, zupełnie demolujących tą przygotowaną od miesięcy koncepcję Rządu, które zgłosiła senator Lidia Staroń, a Senat przyjął je w całości, co następnie zaaprobowali posłowie.

            Projekt rządowy, nad którym z takim trudem pracowało Ministerstwo Infrastruktury, był kompromisem pomiędzy środowiskiem spółdzielczym, a rządem. Rozwiązania w nim zawarte dawały szansę na realizację programu „Mieszkanie plus” – a więc budowę mieszkań dla osób, które nie miały zdolności kredytowej. Ruch spółdzielczy zaproponował stronie rządowej, że to spółdzielnie zaciągają kredyty na budowę domów, a członkowie będą je spłacać w czynszu. Dzisiaj wiele spółdzielni nie zechce się decydować na takie rozwiązanie,
a także wiele banków zacznie się zastanawiać czy kredytów mieszkaniowych udzielić.

            Rozgoryczenie sytuacją jest tym większe, że od miesięcy politycy zapewniali spółdzielców, że są za spółdzielczością i chcą by stała się ona częścią rządowego programu mieszkaniowego. Jeszcze niedawno na kongresie w Przysusze, prezes PiS mówił, że oferta spółdzielczości jest szczególnie cenna i spełnia oczekiwania milionów ludzi.

Senator Staroń, która od 8 lat była działaczką PO, swoimi poprawkami zniweczyła cały rządowy program budownictwa mieszkaniowego w oparciu o spółdzielczość. Zabrała także szansę na pozyskanie własnego mieszkania tym osobom, które nie są w stanie kupić go
u developera. Takich ludzi jest coraz więcej – nie mają zdolności kredytowej bo pracują na śmieciowej umowie.

Skandaliczne jest to, że rząd i posłowie i senatorowie PiS dali się wykiwać pani Staroń, której rzeczywiste intencje – rozbicie spółdzielczości mieszkaniowej – ujawniły się w sposób szczególny.

Ponadto przyjęta nowelizacja wprowadza między innymi:

● Członkowstwo w spółdzielni z mocy ustawy (dla nabywcy lokalu), bez potrzeby wypełniania deklaracji, wniesienia wpisowego oraz udziału (u nas w ŻSM to raptem kwota 70 zł). A przecież to dwa podstawowe fundusze tworzone dla zabezpieczenia wydatków funkcjonowania spółdzielni, tworzone na mocy art. 78 Prawa Spółdzielczego.

     Zapis ten tworzy w spółdzielni dwie kategorie członków.

● Ogranicza możliwość korzystania ze wspólnych środków funduszu remontowego, odsyła
w przypadku kosztownych prac do własnych środków mieszkańców budynku. Praktycznie wstrzyma to jakiekolwiek działania remontowe.

   ● Ustawa blokuje procedurę wykluczania ze spółdzielni osób łamiących statut i uciążliwych dla otoczenia – będą mogli robić bezkarnie to co im się podoba, także zalegać miesiącami
z czynszem.

● Ustawa wprowadza obowiązek rozliczania środków funduszu remontowego budynku,
z właścicielem lokalu rezygnującym z członkowstwa w spółdzielni. Nic nie mówi natomiast o obowiązku pokrycia deficytu funduszu remontowego wynikającego z rozliczenia.

___________________

            To tylko niektóre z istotnych zmian demolujących porządek prawny w spółdzielniach. Jednocześnie chcemy stwierdzić, że tworzenie prawa spółdzielczego nie może ograniczać się tylko do chęci zniszczenia dotychczasowego dorobku spółdzielców. Od czasu pojawienia się na rynku pseudo zarządców, którzy dla własnego interesu namawiali wszystkich do sztucznego tworzenia wspólnot mieszkaniowych, poglądy na temat istnienia spółdzielni mieszkaniowych uległy poprawie.

            Dla wielu, spółdzielnia jest gwarantem stabilności i rzeczowej, fachowej obsługi. To w spółdzielniach ich członkowie mają Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą, Rady Osiedlowe aby na bieżąco wpływać na decyzje dotyczące ich majątku. To w spółdzielniach wypracowano mechanizmy kontroli eliminujące ewentualne nadużycia wobec ich członków.

            Niestety, Pan Prezydent kraju zajęty przepychankami przy ustawach o sądownictwie, nie pochylił się nad apelami środowiska spółdzielczego oraz innych organizacji (Biznes Centre Clubu, Unii Pracy) i podpisał przedłożoną mu nowelizację, która dewastuje organizację spółdzielczą naruszając, wg konstytucjonalistów conajmniej 7-krotnie zapisy Konstytucji RP.

My uważamy, że wprowadzane zmiany przepisów spółdzielczych nie powinny być tylko rozgrywką polityczną, a stanowić ciągłość prawa, dzięki którym majątek członków będzie służył kolejnym pokoleniom.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu