09.05.2017

W TYM TYGODNIU ROZPOCZYNAMY

DOROCZNE OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA  ŻSM

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej jest jej najwyższym organem statutowym. Jest ono zwoływane przynajmniej raz w roku w okresie pierwszego półrocza. Walne Zgromadzenie, zgodnie z ustawa spółdzielczą i statutem ŻSM odbywa się częściami wg zasad podziału ustalonymi przez Radę Nadzorczą, uwzględniającymi zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.

Tegoroczne WZ odbywa się w trzech częściach i rozpoczyna spotkaniem w dniu 11 maja
z członkami zamieszkującymi osiedla Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego i Radziejowską. Kolejne w dniach 16 maja (os. Centrum, Kościuszki i Wschód) oraz 18 maja (os. Teklin, Piękna i Łąkowa). Zgodnie z postanowieniami statutu ŻSM członek naszej spółdzielni może brać udział tylko w jednej części WZ z rejonu swojego zamieszkania i tylko osobiście.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy m. innymi:

 • rozpatrywanie sprawozdań rocznych spółdzielni i sprawozdań Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał co do wniosku w tych sprawach,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 • uchwalanie kierunków rozwoju (programów) działalności gospodarczej, społecznej lub kulturalnej spółdzielni,
 • wybory członków Rady Nadzorczej oraz członków Rad Osiedli a także delegatów spółdzielni na Zjazd związków w których spółdzielnia jest zrzeszona,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku spółdzielni

i inne.

Każdy z naszych członków dostał stosowne zawiadomienie o terminie i porządku zebrań, które dostarczyliśmy do skrzynek pocztowych w terminie wymaganym statutem (na 21 dni przed pierwszą częścią zebrania). Każdy z członków miał prawo zgłosić swoje uwagi do porządku bądź wnioski w terminie do 15 dni przed pierwszą częścią zebrania.

W br. wybieramy nowe składy członków Rad Osiedlowych, którym kończy się mijająca kadencja. Rady Osiedli, to u nas pierwszy stopień struktury samorządowej – działaczy zaangażowanych w pracę na rzecz swojego najbliższego środowiska, jakim jest osiedle. To praca czysto społeczna, dlatego warta jest najwyższego szacunku. To także pierwszy stopień do dalszej kariery w samorządzie spółdzielczym. Bardzo szanujemy pracę tych ludzi. W br. swoje kandydatury w wyborach zgłosiło 45 członków.

Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności oceni miniony rok w naszej spółdzielni
i dokonania jakie udało nam się przeprowadzić. A kilka nam się udało, pisaliśmy o nich na łamach naszej rubryki w poprzednich miesiącach.

Za najważniejsze z nich uważamy:

 •  dalsze zmniejszenie, w kolejnym już roku, zadłużenia mieszkańców w opłatach za lokale. Dług zmniejszył się o ponad 0,5 mln zł i osiągnął poziom 3,84 mln zł. To bardzo dobry wynik uzyskany w naszym mieście, gdy się zestawi go z informacjami
  o zadłużeniach u innych zarządców.
 • za ważne wydarzenie, w doskonaleniu mechanizmów rozliczeniowych, uważamy uzyskanie niskiego wskaźnika (2,45%) nierozliczającej się wody (tzw. wody osieroconej, traconej pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami  lokalowymi). W porównaniu do roku poprzedniego zmalał on o ponad 1% i wykazuje dobre parametry krajowe,
 • także zmniejszenie o 1/3  (ponad 1,5 mln zł) kosztów podgrzania wody ciepłej w budynkach, dzięki udoskonaleniu mechanizmów rozliczeniowych uważamy za ważne osiągnięcie,
 • uzyskanie przez spółdzielnię rekordowego w ostatnich latach wyniku finansowego (zysku netto) w wysokości 730 tys. zł (potwierdzone opinią biegłego badającego sprawozdanie), też należy zaliczyć do osiągnięć.

Sądzimy, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia podzielą przedstawiane tu nasze oceny.

Miniony rok to także rok spokoju w działaniach politycznych, wobec spółdzielczości mieszkaniowej w kraju. Co prawda rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych był w tym okresie przygotowywany, ale do parlamentu trafi dopiero w br.  Projekt uwzględnia postulaty spółdzielczości, by przywrócić możliwość ustanawiania spółdzielczych praw do lokali. Będziemy się tym pracom bacznie przyglądać i reagować, gdyby miały się w nim znaleźć złe rozwiązania dla spółdzielczości.

Na walnym Zgromadzeniu będziemy rozmawiali też o programie mieszkaniowym
w zakresie budownictwa lokatorskiego, dla którego przeznaczyliśmy miejsce
w spółdzielczym programie działań prorozwojowych naszej Spółdzielni.

Zatem zapraszamy do licznego udziału naszych członków w obradach tegorocznego Walnego Zgromadzenia.

                                                                                        Zarząd ŻSM 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu