11.04.2017r.

Z karju

CZY ODWRÓCONA HIPOTEKA LUB RENTA DOŻYWOTNIA MAJĄ U NAS SZANSE ZAISTNIEĆ ?

            W Polsce mówimy o nich nieśmiało od kilku lat. Powstało nawet kilka instytucji (np. Fundusz Hipoteczny Dom S.A.) oferujących wspomniany produkt, którego celem jest poprawa życia seniorów.

            Tymczasem, duże wzrosty obrotów w tym zakresie notują w Europie instytucje brytyjskie, których funkcjonuje na rynku ponad 500 podmiotów, oraz szwedzkie, gdzie wartość obrotów na rynku usług hipoteki odwróconej wzrosła o 16 %, osiągając poziom 60 mln. euro.

            Najkrócej ujmując, odwrócona hipoteka to kredyt, którego zabezpieczeniem jest mieszkanie seniora. Bank wypłaca kredyt w całości lub w transzach, a klient nie musi go spłacać. Po śmierci bank przejmuje jego mieszkanie, co nie oznacza, że spadkobiercy tracą automatycznie do niego prawo. Mogą spłacić zadłużenie i przejąć mieszkanie. Do czasu śmierci kredytobiorca pozostaje właścicielem mieszkania.

            Nieco inaczej funkcjonuje tzw. renta dożywotnia. Zasada jej działania jest taka, że klient automatycznie - w zamian za dożywotnio wypłacane świadczenie – pozbywa się nieruchomości, a np. bank już w momencie podpisania umowy staje się właścicielem lokalu. W księdze wieczystej pojawia się zapis zapewniający prawo dożywotniego zamieszkiwania
w lokalu osobie, która umowę z bankiem zawarła.

            W opinii ekspertów prawo dotyczące tego rozwiązania jest jednak dosyć ryzykowne
z punktu widzenia seniora. Renta dożywotnia bowiem funkcjonuje tylko w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczącego renty i dożywocia, pisane pod kątem relacji w rodzinie, a nie między seniorem a instytucją finansową.

            Różnica między odwróconą hipoteką a rentą dożywotnią jest też taka, że w drugim przypadku klient nie musi łożyć na mieszkanie i dbać o jego stan techniczny ( nie dotyczy to opłat eksploatacyjnych wnoszonych do Zarządcy budynku).

Tym powinna się zajmować firma, która przejęła nieruchomość (lokal lub budynek wolnostojący) – w odróżnieniu od odwróconej hipoteki, gdzie kredytobiorca zobowiązany jest dbać o nieruchomość, tak by nie traciła na wartości.

            Firmy oferujące renty dożywotnie nie działają pod nadzorem KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Nie ma więc gwarancji bezpieczeństwa dla klientów.

            Renta dożywotnia i odwrócona hipoteka to produkty adresowane do ludzi powyżej 62 lat. Według danych GUS z 2015 r. osób w przedziale wiekowym 60÷64 było w Polsce ponad 2,7 mln. Rynek nieruchomości musi więc dostosować się do trendów demograficznych, potrzeb mieszkaniowych i socjalnych ludzi starych. Niestety za potrzebami rynku mieszkaniowego senioralnego nie nadąża rynek finansowy, w tej dziedzinie funkcjonujący

w formie szczątkowej.

            Tymczasem dla starych, samotnych ludzi, będących właścicielami dużych mieszkań, takie rozwiązania pozwoliłyby uwolnić uwięziony w mieszkaniu kapitał.

Warunkiem podniesienia standardu życia seniorów w zamian za nieruchomość jest jednak jedno prawo warunkujące bezpieczeństwo takich transakcji.

            Prześledziliśmy kartoteki naszych 7 tys. lokali w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowych stwierdzając, że nie został zanotowany ani jeden przypadek zawarcia tego typu transakcji z bankiem, czy instytucją prowadzącą podobne operacje. Widać, że nasi seniorzy do rynkowych nowinek podchodzą z wielką ostrożnością i obawami – pomimo, że potrzeby ekonomiczne wymagają wspomagania finansowego, na tym etapie ich życia.

                                                                                              Opracował Marian Rusinowski

PODZIĘKOWANIE

            Dziękujemy naszym mieszkańcom, w tym członkom Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a także wszystkim pozostałym, pełnoletnim mieszkańcom Żyrardowa, którzy poparli protest spółdzielców polskich, przeciw próbie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, autorstwa Klubu – Kukiz 15 i p. senator Lidii Staroń – złożonej do laski marszałkowskiej w br. Wiele zapisów tej nowelizacji było szkodliwych dla funkcjonowania spółdzielni a dwa prowadziły wprost do rozdawnictwa majątku spółdzielni członkom odchodzącym z niej i do przekształceń budynków spółdzielni we wspólnoty, wbrew stanowisku zdecydowanej większości (80%) ich mieszkańców – co w konsekwencji mogło doprowadzić spółdzielnie do upadku i likwidacji.

            W okresie trzech tygodni udało nam się zebrać pod protestem blisko 1600 (1575) podpisów osób solidaryzujących się ze stanowiskiem spółdzielców w kraju.

                                                                       DZIĘKUJEMY

                                                           Rada Nadzorcza i Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu