04.03.2017 r.

UWARUNKOWANIA W DZIAŁALNOŚCI ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2016 ROKU cz. II

            Przedstawiamy czytelnikom drugą część informacji o działaniach ŻSM w minionym roku oraz o uwarunkowaniach jakie im towarzyszyły. Informacja ta stanowi kolejny fragment sprawozdania spółdzielni z jej działań w 2016 r – tym razem w obszarze działań ekonomicznych i windykacyjnych.

  • Działania organów i komórek Spółdzielni w 2016 roku były prowadzone zgodnie
    z unormowaniami statutu i regulaminów Spółdzielni, wynikających z zapisu ustawy spółdzielczej i innych ustaw gospodarczych.

Doskonalone były mechanizmy rozliczeniowe oraz sprawozdawczość przypisana do każdej nieruchomości. Optymalizowaliśmy poziom zaliczek opłat dla dostarczonych mediów (dostawa wody i jej podgrzanie, oraz racjonalizacja zużycia ciepła). Efektem tego jest uzyskanie na koniec 2016 roku najniższego od lat (2,45%) wskaźnika nierozliczającej się wody, obniżenie stawek kosztu podgrzania wody (w sumie o ok. 1,5 mln zł).

Również sprawnie udaje nam się realizować zasady ustawy śmieciowej, a nasi mieszkańcy w 95% realizują segregację śmieci.

  • Od początku okresu przemian ustawowych w kraju po 1990 roku spółdzielnia borykała się z narastającym zadłużeniem czynszowym. Było ono pokłosiem gwałtownego zmniejszania się rynku pracy w naszym mieście, spowodowanego upadkiem żyrardowskich zakładów pracy z sektora włókienniczego, a także upadkiem zakładów z miejscowości do których dojeżdżali mieszkańcy Żyrardowa.

Przyrost zadłużenia, został zahamowany tylko raz, ustawą spółdzielczą z 2007 roku, oddającą posiadaczom lokatorskich mieszkań spółdzielczych prawo własności do nich „za darmo”. To wtedy spłata zadłużenia była warunkiem przekształcenia prawa do lokalu w odrębną własność i dlatego w tamtym okresie dług zmniejszył się o blisko 800 tys. zł, by po roku wrócić do poprzedniego poziomu.

Od ponad dwóch lat zaostrzyliśmy w spółdzielni reżymy windykacyjne, na koniec 2015 roku dług wynosił 4,397 mln zł. W minionym roku poprzez kontynuację intensywnej windykacji doprowadziliśmy do jego dalszego zmniejszania. Na koniec 2016 roku zmniejszył się o 12,6% i osiągnął poziom 3,843 mln zł. Przy czym w pozycji czynsz zmalał o 0,342 mln zł, zaś w pozycji woda o 0,212 mln zł. Ogólny wskaźnik zadłużenia do naliczeń czynszowych zmalał i wynosi 9,48%.

  • W roku 2016 zadłużenie w opłatach miało u nas 3.503 lokale (3.575 było w 2015 roku). Lokali z długiem jednomiesięcznym było 2.557 (2.548 w 2015 roku), a kolejne 561 lokali (586 w 2015 roku) ma zadłużenie w przedziale do trzech miesięcy. Ci pierwsi to dłużnicy przypadkowi, wraz z druga grupą łatwo regulują swoje zobowiązania wynoszące 0,920 mln zł, tj. 23,93% całego długu (w 2015 roku dług był na tym samym poziomie i stanowił 20,94% całego długu).

Pozostałych 385 dłużników z przedziału powyżej 3 miesięcy trzyma 76,07% długu na kwotę 2,924 mln zł. Grupa 136 osób z zadłużeniem powyżej 12 miesięcy tworzy 55,35% długu na kwotę 2,127 mln zł (w 2015 roku było ich 157 tworzących 57,08% długu na kwotę 2,510 mln zł).

Z przedstawionej analizy wynika, że w 2016 roku grupa dłużników zmniejszyła się o 72 osoby (tj. o 2% ogólnej liczby dłużników), przy czym o 9 zwiększyła się w przedziale zadłużeń jednomiesięcznym. To kolejne już powiększenie się tej grupy sugeruje lekkie traktowanie przez nich obowiązku statutowych terminów wnoszenia opłat. Natomiast energiczne działania windykacyjne Spółdzielni spowodowały, że zmniejszyła się grupa dłużników w przedziale do 3 miesięcy (o 25 osób w stosunku do 2015 roku), a także w pozostałych grupach powyżej 3 miesięcy (zmniejszenie o 56 osób). Działania te o których piszemy w dziale IV pkt. 4.9 niniejszego sprawozdania będziemy w dalszym ciągu kontynuowali zaostrzając ich rygory.

  • W minionym roku, kolejny już drugi raz otrzymywaliśmy w terminie środki finansowe od gminy na dodatki mieszkaniowe dla naszych mieszkańców , którym takie przyznano.
    W 2016 roku przekazano do Spółdzielni kwotę 667.115,49 zł i był to poziom zbliżony             do roku poprzedniego. Poza dodatkami pozostaje jednak wiele rodzin, które utraciło prawo do otrzymywanych wcześniejszych świadczeń, na skutek niepłacenia bieżącego czynszu. To świadczy o ich głębokim zubożeniu.

W 2016 roku komornik wykonał 2 eksmisję do lokali socjalnych i 7 licytacji dłużników
z nieruchomości. Pozytywnie oceniamy współpracę z Gminą, przy dostarczaniu lokali socjalnych jak i w kwestii przekazywania dodatków mieszkaniowych.

                                                                                                     Zarząd ŻSM

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu